Edukačná hra InnoSchool

Vzdelávací systém InnoSchool (ILS) je inovatívny vzdelávací systém pre študentov stredných škôl, ktorý im prináša možnosť získať široké spektrum znalostí a zručností potrebných pre prípravu a začatie podnikania, no zároveň ich učí aj ako správne identifikovať aktuálne spoločenské problémy a nahliadať na ne z podnikateľskej príležitosti.

Tento vzdelávací systém je kombináciou tradičných vzdelávacích metód založených na výučbe v triedach a digitálnych prvkov. InnoSchool je možné využiť na oživenie existujúcich povinných predmetov (ako napr. aplikovaná ekonómia, náuka o spoločnosti a pod.) alebo v rámci voľnočasových aktivít študentov. Každý učiteľ pritom má podľa potrieb triedy na výber viacero úrovní obtiažnosti.

Viac informácií a mnohé podporné materiály nájdete na našom portáli na

Prečo by mala hru Vaša stredná škola využívať v rámci vzdelávania?

Čo získajú Vaši študenti?

  • znalosti, ako analyzovať a vyhodnotiť podnikateľské príležitosti
  • naučia sa, ako vypracovať vlastný podnikateľský plán, z obsahovej aj finančnej stránky
  • vyskúšajú si reálnu prácu v tíme, kde budú musieť prebrať na seba zodpovednosť a vzájomne sa koordinovať
  • získajú možnosť si okúsiť prezentovať vlastné nápady a dostanú spätnú väzbu k ich kvalitám

Čo získa Vaša škola?

  • možnosť priniesť študentom nové poznatky, ktoré im budú nápomocné v budúcom profesionálnom aj osobnom živote, a to nielen prostredníctvom „klasickej“ formy výuky, ale aj zábavnej interaktívnej hry
  • možnosť spestriť existujúci povinný predmet inovatívnym vzdelávacím systémom  a zvýšiť tak atraktivitu vzdelávania
  • možnosť zapojiť sa do medziškolskej súťaže a zviditeľniť nielen školu samotnú, ale zároveň nadviazať aj nové vzťahy

2000+ žiakov

100+ učiteľov

90+ škôl

9 krajín

Zapojenie sa do programu ponúkame stredným školám ZDARMA!

Túto možnosť Vám vieme ponúknuť, nakoľko vzdelávanie je realizované pod záštitou Technickej univerzity v Košiciach a Košického samosprávneho kraja, ako partnerov projektu InnoSchool podporeného programom Interreg Danube.

Ako hru vnímajú žiaci a učitelia?

Osem pilotných škôl z Košického kraja s viac ako 220 študentmi v školskom roku 2020/2021 úspešne dokončilo testovanie vzdelávacieho programu InnoSchool. V rámci všetkých 9 európskych krajín to bolo dokopy viac ako 2000 žiakov. Nebola to ľahká cesta, pretože v dôsledku pandemických opatrení sa vzdelávanie prešlo do dištančnej formy a učitelia aj žiaci sa tak museli prispôsobiť novým podmienkam.

Študenti si túto hru naozaj obľúbili. Ako sa nechali počuť, je to pre nich niečo úplne iné ako to, na čo sú bežne zvyknutí v školách. Hrá je svieža a atraktívna, ale zároveň jasne vysvetľujúca preberanú problematiku. Čo sa im skutočne páčilo bola skutočnosť, že mohli popustiť uzdu svojej fantázii, pokiaľ ide o podnikateľské nápady, pričom však boli vhodne usmerňovaní otázkami zameranými na uskutočniteľnosť ich potenciálneho podnikania. Učitelia dodávajú, že hoci sa to nazýva hra, obsah bol rozsiahly, takže žiaci museli tvrdo pracovať a posúvať svoje hranice vpred.

InnoSchool_SLOVAKIA_school3
InnoSchool_1st_InnoSchool_Day_SLOVAKIA
InnoSchool_Training_for_Teachers_SLOVAKIA
InnoSchool_SLOVAKIA_school2
InnoSchool_SLOVAKIA_school1

Partneri

standard logo -image-InnoSchool
logo_EkfTUKE_KSK