Vzdelávací systém InnoSchool

Vzdelávací systém projektu InnoSchool (ILS) je inovatívny vzdelávací systém pre študentov stredných škôl, ktorý im prináša možnosť získať znalosti potrebné pre prípravu a začatie podnikania, no zároveň ich učí aj ako správne identifikovať aktuálne spoločenské problémy a nahliadať na ne ako na podnikateľské príležitosti.

Tento vzdelávací systém je kombináciou tradičných vzdelávacích metód založených na výučbe v triedach, s digitálnymi prvkami, s cieľom lepšie zapadnúť do školských učebných osnov 21. storočia.

Prečo by sa mala Vaša stredná škola zapojit?

Čo získajú Vaši študenti?

  • znalosti, ako analyzovať a vyhodnotiť podnikateľské príležitosti
  • naučia sa, ako vypracovať vlastný podnikateľský plán, z obsahovej aj finančnej stránky
  • vyskúšajú si reálnu prácu v tíme, kde budú musieť prebrať na seba zodpovednosť a vzájomne sa koordinovať
  • získajú možnosť si okúsiť prezentovať vlastné nápady a dostanú spätnú väzbu k ich kvalitám
  • a v neposlednom rade, získa každý študent aj certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu, čo môže byť v budúcnosti výhodou na trhu práce.

Čo získa Vaša škola?

  • možnosť priniesť študentom nové poznatky, ktoré im budú nápomocné v budúcom profesionálnom aj osobnom živote, a to nielen prostredníctvom „klasickej“ formy výuky, ale aj zábavnej interaktívnej hry
  • možnosť zaviesť na škole inovatívny vzdelávací systém s pomocou našich odborníkov a zvýšiť tak do budúcna atraktivitu vzdelávania
  • možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže a zviditeľniť nielen školu samotnú, ale zároveň nadviazať aj nové vzťahy s partnerskými školami na Slovensku, aj v zahraničí.

Aké sú náklady na zapojenie sa do nášho programu?

Zapojenie sa do programu ponúkame stredným školám ZDARMA!

Túto možnosť Vám vieme ponúknuť, nakoľko vzdelávanie je realizované pod záštitou Technickej univerzity v Košiciach a Košického samosprávneho kraja, ako partnerov projektu InnoSchool podporeného programom Interreg Danube.

2. KOLO VÝZVY OTVORENÉ

v termíne od 1.2.2020 do 31.8.2020

V termíne od 01.02.2020 do 31.08.2020 je otvorená druhá výzva pre stredné školy na zapojenie sa do pilotného programu so začiatkom od septembra 2020. Podmienky a pravidlá zapojenia sa stredných škôl do predmetnej výzvy sú uvedené v priložených dokumentoch výzvy. Na prihlásenie sa strednej školy do pilotného programu je potrebné zaslať vyplnené tlačivo žiadosti e-mailom na dev.ekf@tuke.sk.

     Dokumenty na stiahnutie:

BM0A0221_crop

Pilotný program

V priebehu roka 2020 je Technickou univerzitou v Košiciach organizovaný pilotný program, v rámci ktorého si bude môcť 12 vybraných škôl vyskúšať vzdelávací systém Innoschool a zatraktívniť tým svoj vzdelávací proces. Pilotný program v sebe bude zahŕňať aj medziškolskú súťaž s jej vyhodnotením za účasti médií.

Priebeh programu bude vyhodnotený aj spoločne v 9 európskych krajinách!

Prečo sa zapojiť už teraz?

Počas pilotného programu môžete zdarma získať pomoc našich odborníkov, pri školení Vašich učiteľov a zavádzaní vzdelávacieho programu na Vašej škole. Aj v budúcnosti bude náš vzdelávací systém plne dostupný bez poplatku, no pomoc našich odborníkov pri školení učiteľov a zavádzaní na škole, bude poskytovaná len v obmedzenom rozsahu.

Máte nejakú otázku alebo komentár? Napíšte nám.

Partneri

logo_EkfTUKE_KSK
standard logo -image-InnoSchool

Chcete dostávať informácie ohľadne našich noviniek?